Videa,obrázky,texty,Html kody,Štvorkolky,...

Prechod

Bomag

Vibračne valce Bomag pre zeminu

Ilustračné foto vibračný valec pre hutnenie zemín Ilustračné foto vibračný valec pre hutnenie zemín Ilustračné foto vibračný valec pre hutnenie zemín

Vibračné valce pre hutnenie zemín Bomag

Bomag má pre všetky druhy hutnenia pri zemných prácach a v cestnom staviteľstve k dispozícii ten správny vibračný valec. Valce Bomag s označením D/DH sú vhodné pre hutnenie nesúdržných a zmiešaných zemín ako piesok, štrk ako aj rôzne typy podkladových materiálov. Valce Bomag s označením PD/PDH-machines sú vhodné pre hutnenie súdržných zemín napríklad ílov, spraší a ich variácií. Valce Bomag s označením Dl sú vybavené polygonálnym bubnom, ktorý má bezkonkurenčne najlepší hĺbkový hutniaci efekt. To umožňuje adekvátne zväčšiť hrúbku hutnenej vrstvy. Drvenie a hutnenie mäkkého, ako aj tvrdého kameniva v jednom pracovnom zábere je typická aplikácia pre valec Bomag s označením RC s bubnom pre drvenie kameňa. Vibračné valce vybavené systémom VARIOCONTROL zlučujú „inteligentný" a výkonný excenter, ktorý umožňuje adaptovať efektívnosť hutnenia podľa požiadaviek stavby. Valce s prídavnými vibračnými platňami sa používajú na hutnenie materiálov s tendenciou k prehutneniu povrchovej vrstvy, ako napr. pieskov, ale rovnako aj drveného materiálu.

VARIOCONTROL

VARIOCONTROL je unikátny systém v priemysle hutnenia. Je postavený na základe excentra generujúceho usmernenú amplitúdu, ktorý automaticky riadi energiu hutnenia na základe predvolenej a aktuálne dosiahnutej hodnoty dynamickej tuhosti Evib v MN/m2. Dodávateľovi stavby to umožňuje zabezpečiť správny priebeh hutnenia a obsluha valca pozná v každom momente aktuálnu dosiahnutú únosnosť. Tým je možné ušetriť zbytočné pojazdy a zabrániť prehutneniu materiálu. Pre zvýšenie výkonu zhutnenia ponúkajú valce so systémom VARIOCONTROL väčšie statické lineárne zaťaženie v kombinácii s amplitúdou 2,5 mm, čo v preklade v porovnaní so štandardnými valcami znamená väčšiu doporučenú hrúbku hutnenej vrstvy. V manuálnom režime je možné nastaviť energiu hutnenia ručne, čo je dôležité pri redukcii vibrácií v obývaných oblastiach. Všetky vibračné valce BOMAG VARIOCONTROL sú štandardne vybavené meracím systémom BTM proff s výstupom na tlačiareň.

Žádné komentáře
 
M-Soft špecialista na internetové aplikácie (www.msoft.7x.cz) suloff-roadclub (http://suloff-roadclub.wgz.cz/)
Vyrobil Creation All right reserved------Design by Creation a.s. 2007-2008